108/226 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร:076-612881-4 แฟกซ์:076-612777 076-261259
Copyright © 2012, Phuket Alai, All Rights Reserved

hit tracker